indregard.no
Politikk og samfunn

Advokat-mat

Thomas W. Evans, som har den noe tvilsomme æren av å titulere seg som «rådgiver for Ronald Reagan og George W. Bush», annonserer i New York Times en ny plan for å ødelegge OPEC: 1 Å saksøke dem. Etter amerikansk antitrustlovgivning.

Evans ser enkelt og greit bort fra at OPEC a) ikke er et trust og b) ikke ligger under amerikansk jurisdiksjon. Når disse små problemene er feid av banen, hevder han at man kan bruke en klausul i amerikansk lovgivning som tillater de amerikanske delstatene å saksøke fremmede stater. Da oppstår det noen nye problemer som Evans ser bort fra; først og fremst at OPEC ikke er en stat.

Planen er at «the court could recover substantial damages based on assets and commercial activities of OPEC member nations in the United States». Han mener altså at en amerikansk rett skal vedta å frata en fremmed stat eiendomsretten til sine direkteeide investeringer i USA fordi den fremmede staten er med i et kartell som fastsetter produksjonskvoter for olje – av den grunn at et slikt kartell ville vært forbudt dersom det bestod av amerikanske selskaper.

Med slike rådgivere er det ikke rart Bush har litt problemer med å få støtte for sin definisjon av Guantánamo-fangenes rettslige status.


  1. OPEC er altså organisasjonen av oljeeksporterende land, et kartell av 13 land (herunder ikke inkludert Norge) som blir enige om produksjonskvoter for olje for å holde prisen høy.

olje opec