indregard.no
Politikk og samfunn

Guns don't kill people...

...people kill people. Derfor er det generelt en god idé å frata folk muligheten til å drepe hverandre.

I Lavangen skjøt en mann ei elleve år gammel jente. Hun ble heldigvis ikke drept, blind eller hardt skadd, men hun fikk oppleve den nokså ubehagelige følelsen av hagl gjennom skuldra. Og hvorfor i all verden skjøt mannen? Han skjøt for å skremme en hund. I tettbygd strøk. Ved en kommunal lekeplass. Men Ofoten Tingrett hevder likevel:

«Slik retten ser det er det ikke allmenne hensyn som tilsier at det offentlige i dette tilfellet – som vel langt på vei, tross siktedes uaktosmhet [sic] – må regnes som en noe tilfeldig ulykkeshendelse, skulle inndra haglegeværet.»

En tilfeldig ulykkeshendelse? Han avfyrte et skytevåpen i tettbygd strøk! Da bør man se bort fra at mannen er en såkalt «erfaren elgjeger» – han vet jo knapt opp ned på reglene for bruk av skytevåpen.

Saken er omtalt i Fremover.

[OK, jeg innser at jeg nok leste saken litt fort. Hvis du erstatter «lekeplass» med «vei» og «tettbygd» med «bebygd», blir gjengivelsen mer presis. Poenget mitt står likevel.]

våpen nord-norge