indregard.no
Politikk og samfunn

Penger forsvunnet?

For to dager siden tilbød Terra Securities kommunene 150 millioner kroner i erstatning. I går hadde de bare 50 millioner i egenkapital. I dag slår de seg konkurs etter å ha annonsert at de ikke har noen penger.

Hvordan kunne de tilby kommunene 150 millioner kroner hvis de bare hadde 50 millioner? Er ikke det i strid med aksjeloven, som forbyr å styre bevisst mot konkurs på den måten? 1


  1. Eller, for å være mer presis, forbyr å forskjellsbehandle kreditorer i det man styrer mot konkurs, og som definitivt forbyr å prioritere leverandørgjeld foran aksjonærforpliktelser.

økonomi terra