indregard.no
Politikk og samfunn

Mer rett enn jeg liker

Terra Securities’ konkurs var merkelig på flere måter – som jeg skrev om for noen dager siden. Nå følger også Dagbladet pengene, og det de finner tyder på at styret i Terra Securities har valgt noen lettvinte løsninger. Hovedspørsmålene er stadig:

  • Hvordan kunne selskapet ha 150 millioner den ene dagen, deretter 50 den andre dagen, og til slutt -390 millioner den tredje? Svaret på dette ser ut til å være at styret bokførte 500 millioner kroner i gjeld til kommunene, samtidig som de ikke tilbød kommunene mer enn 150 millioner.
  • Hvorfor gikk selskapet konkurs akkurat på dette tidspunktet? Hadde selskapet lenge hatt negativ egenkapital? Hvordan kan varselet om å trekke tilbake bevilgningen i seg selv medføre konkurs? 1
  • Kan det virkelig være sånn at en eier kan trekke alle verdier ut av et selskap slik at det går konkurs, og dermed slippe å betale kreditorene sine?

Alle disse spørsmålene må ses i sammenheng med at styret i Terra-gruppen hadde en klar interesse av å slå selskapet konkurs for å slippe unna kravet fra kommunene.  Siste ord er ikke sagt i denne saken. Neste steg er retten.


  1. Det naturlige ville vel være at denne beslutningen ikke påvirket egenkapitalen i firmaet i det hele tatt, men derimot ville være en god begrunnelse for å styre selskapet mot avvikling, som er noe helt annet enn en konkurs.

økonomi terra