indregard.no
Politikk og samfunn

Subsidier på vei ned

Av den norske debatten kan man av og til få inntrykk av at bøndene har hatt lite å rutte med i gamle dager, men har fått mer og mer etter hvert som velferdsstaten har blitt bygd opp. Det er ikke riktig.

[Figur fra Economist som dessverre er borte fra nettet]

Norske bønder er riktignok blant de mest subsidierte, men de subsidieres mindre i dag enn de gjorde for tjue år siden.

statistikk økonomi subsidier