indregard.no
Politikk og samfunn, Filosofi, Blogging og medier

Liberal eller liberalist

Noen mennesker mangler fullstendig evnen til å gi en konsist og enkelt svar på et spørsmål. Forbausende mange av dem som jobber i Civita ser ut til å slite med dette – heri medregnet Lars Fr. H. Svendsen.

Han spør: «Hva er forskjellen mellom å være liberal og å være liberalist?» Og så bruker han en hel kronikk på å besvare det.

Svaret er enkelt: Å være liberal er å bekjenne seg til et liberalt menneskesyn i verdispørsmål. Et liberalt menneskesyn er tolerant overfor ulikheter og har stor respekt for menneskets ukrenkelige verdi.

Å være liberalist er å bekjenne seg til den økonomiske ideologien liberalisme, som hevder at friest mulig markeder og minst mulig statlig styring er det optimale.

Sådär. Liberal=verdier. Liberalist=økonomi. Neste spørsmål, takk!