indregard.no
Politikk og samfunn

De valgene vi tar...

Fremskrittspartiet – det liberalistiske alternativet i norsk politikk – har aldri utmerket seg som noe liberalt alternativ. I dag er de presset på defensiven av regjeringens forslag til ekteskapslov, og Siv Jensen tyr til noen temmelig absurde argumenter. Sitatet under er direkte avskrift fra radio, så det fremstår litt mer muntlig enn man er vant til.

Det er nå en gang sånn i verden da, at de valgene vi tar for vårt eget liv kan få konsekvenser på andre områder. [Ehm] Og det er jo fortsatt ikke slik at for eksempel enslige er likestilte når det gjelder å få barn. Så jeg tror det er mange diskusjonsspørsmål i den debatten og jeg er neppe sikker på at det kommer til å bli full tilslutning fra Fremskrittspartiet til regjeringens forslag.

Tre ting:

  1. Homofili har blitt et valg vi tar i livet. Spennende og kontroversielt.
  2. Enslige og homofile par har mer tydeligvis mer til felles enn homofile par og heterofile par. Hvorfor det?
  3. Neppe sikker? Hvordan i alle dager blir man «neppe sikker»?