indregard.no
Politikk og samfunn

En sinnsyk vekst

Begrepet «sinnsyk vekst» brukes om noe som går bra, veldig fort. Sånn som Chess eller Kina. Men også Norge har hatt en sinnsyk vekst - i CO₂-utslipp. I grafen under har jeg sammenlignet utslipp fra Norge, Vest-Europa og verden i perioden 1900-2002. Ettersom tallene blir i litt forskjellig størrelsesorden, har jeg laget et felles referansepunkt: 1950. Alle tre grafene krysser 100-merket i 1950.1

CO₂-utslipp i Norge, Vest-Europa og Verden,
1950-2002
CO₂-utslipp i Norge, Vest-Europa og Verden, 1950-2002

Dermed kan man tydelig se hvordan de tre grafene har utviklet seg siden 1950. Mens Norge har nesten åtte ganger så høye utslipp i 2002 som i 1950, har resten av våre venner i Vest-Europa klart seg med å gange utslippene med 2,5! Til sammenligning har hele verden firedoblet sine utslipp.

Naturligvis er en viktig årsak til vår galopp oljeproduksjonen. I 2002 kom 21 % av alle norske utslipp fra oljeproduksjonen, og man kan tydelig se hvor den begynner på grafen (rundt 1980). Men selv når vi tar bort utslippene fra oljeproduksjonen, ender vi opp med at vi har multiplisert våre utslipp med 5,9 - en godt over dobbelt så stor vekstrate som resten av Vest-Europa.

Jeg antar at mye av forklaringen på dette ligger i at Norge har hatt en generell økonomisk vekst langt over snittet. Vi forbruker rett og slett mer varer, mer flyreiser og mer frakt enn andre vestlige land. Derfor er det høyst naturlig å kutte mye i dette landet, selv om det kalles både selvpining og meningsløst.


  1. Kilde for dataene er det amerikanske offentlige organet Carbon Dioxide Information Analysis Center ved Oak Ridge Natural Laboratory. Dataene er prosessert av meg i R.)