indregard.no
Politikk og samfunn, Tips og henvisninger

Er DU rik nok til å snyte på skatten?

Jeg har akkurat fullført Jan Guillous «Tyvenes marked», som anbefales. Den er ingen dyptstikkende og sofistikert samfunnskritikk, og ingen spennende kriminalthriller, men en ganske morsom utskjelling av direktørklassen og dens forkvaklede egoer.

Selv om Guillous fremstilling er noget karikert, er det elementer som treffer spikeren på hodet. Et av dem er når forsikringsdirektør Henric Gundell argumenterer for å fjerne formuesskatten. Hovedpoenget hans er at de rikeste av de rike likevel sniker seg unna, slik at formuesskatten er en skatt for halvrike idioter og enker.

Dagens Næringsliv kan i dag fortelle om hvordan du snyter på skatten. Lovlig, vel å merke. Du må bare kjøpe kunst («for de første 1,1 millioner kronene unngår du formuesskatt»!), antikviteter, boliger («slik vil du få redusert formuen din til en brøkdel av hva den er verdt»!), aksjer og fond. Alt er lovlig, det stilles ingen spørsmål, og formuesskatten er jo urettferdig uansett fordi bare de halvrike rammes.

Det bør henge en rød varsellampe over reglene som sier at kunst til 1,1 million kroner er skattefri formue. Noen må jo ha stusset på at bare 80 % av aksjeverdien regnes som formue. Og hva er det egentlig med boliger som gjør at de lignes til 30 % av sin reelle verdi? Guillou foreslår at det er en slags overensstemmelse mellom politikerne og rikingene: Hvis ikke vi får være nullskatteytere, så tar vi med oss bedriften vår og stikker.

Det gleder meg innerst i hjerterota at jeg personlig finansierer direktørenes kunst- og boligkjøp over min skatteseddel. Hvem var det som sa at klassene var forsvunnet?