indregard.no
Filosofi, Blogging og medier

Kristenblogg og det liberale paradoks

Det liberale paradoks kan formuleres som følger: Hvis en med å være liberal mener toleranse overfor andres livsvalg, meninger og ytringer, vil man måtte tolerere illiberale som ønsker å redusere denne toleransen. Du ender opp med å gi til andre det de aldri ville ønske å gi deg. En litt dramatisk analogi er at du redder livet til din fremtidige drapsmann.1

For mange mennesker er det ikke selve liberalismen som er målet. Man ønsker i stedet å oppnå økt toleranse overfor andre mennesker, økt mulighet til å velge sin egen måte å leve på, mindre diskriminering og større åpenhet. Dette er ikke liberalistisk ideologi, men liberalismens forventede effekter. Men når det viser seg at man ved å være liberal legger forholdene til rette for folk som Kristenblogg og andre religiøse mørkemenn, blir det vanskeligere å holde fast ved den liberale innretningen av samfunnet. Da kommer ønsket om sensur og tvangsindoktrinering.

Som Victoria merker jeg også at jeg får Kristenblogg i vrangstrupen. Men sensuren og indoktrineringen er likevel ikke veien å gå, om ikke annet fordi det ikke virker. Undertrykte galninger er alltid verre enn galninger som må møte et visst minimum av fornuftige folk i åpne fora.

Når det er sagt, er det enkelte innlegg som er farlig nært å oppfordre til vold, og dermed er det ikke åpenbart at man må forsvare dem selv om man skulle være liberal. Nestoren i Kristenblogg-systemet, Anders, skriver 22. desember: «Pass opp for 2007: Muslimene ruster til krig». Her bruker han den alltid så etterrettelige og velorienterte kilden Esekiel (38-39, for å være nøyaktig). Muslimene (i dette tilfelle Iran) driver visst med planlegging av en storkrig i midt-Østen, der vesten skal knuse dem en gang for alle. Innlegget er lagt inn i kategorien «Endetiden», så det er vel en viss usikkerhet knyttet til utfallet.

Vi får håpe at 2007 blir en endetid for såkalt bokstavtro kristne med tvilsomme holdninger til homofili og andre religioner. Inntil videre får jeg bare oppfordre alle til å bruke kommentarfeltene flittig, slik at en viss tvil kan bli sådd inn i deres fundamentalistiske hverdag.


  1. Denne ideen er hentet fra Hans Skjervheim (1968)\: «Det liberale dilemma», dog i en annen forkledning. Skjervheims utgangspunkt er at absolutt liberalisme ser ut til å være illiberal, fordi også liberalismen er en ideologi, nemlig en som krever at folk er tolerante. Men liberalismen krever jo nettopp at man må tillate enhver livsinnretning, inkludert en intolerant. Mitt utgangspunkt er det vanlige liberalistiske svaret på denne utfordringen: Man velger å ikke gjøre liberalismen absolutt, men ensidig. Da får man paradokset jeg beskriver over.