indregard.no
Politikk og samfunn, Humor

FrP-koden er løst

Jeg innså i kveld at hele Fremskrittspartiet kan oppsummeres ved hjelp av et enkelt punkt i deres partiprogram:

At der det offentlige bruker penger på kulturtiltak, må pengene komme folk flest til gode.

Det er et ganske enkelt utrolig prinsipp. På bakgrunn av dette prinsippet vil de for eksempel fjerne all offentlig støtte til teater, for det liker visst ikke folk flest. Men saken er at FrP lever etter dette skjemaet:

Der det offentlige bruker penger på [formål], må pengene komme folk flest til gode.

Så hvem er folk flest? Det er fristende å si at folk flest bor i Kina. Det er i alle fall fristende å påpeke at folk flest aldri har vært på samme kulturtiltak. Men det fremgår med all mulig tydelighet at folk flest er de som stemmer FrP. Partiet har sagt det i mange år: Folk flest stemmer FrP.

Hvordan kommer et tiltak noen til gode? Svaret er at det kommer noen til gode når de benytter seg av det og liker det.

I sum får vi dermed at det offentlige skal bruke penger bare på ting som FrP-velgere benytter og liker. Prostituerte, for eksempel. Utfordrende kultur? Ikke en offentlig oppgave. Tiltak som bare en eller annen funksjonshemmet nyter godt av? Ikke en offentlig oppgave. Muligens kan man strekke seg til å reparere en og annen syk toppleder, for de bidrar til så mye «verdiskapning». Alt annet er almisser - ting som hadde vært løst bedre hver for oss. Unntatt eldreomsorgen, da. Den kommer jo alle til gode.

Det er FrP-koden.

politisk analyse FrP kultur