indregard.no
Tips og henvisninger, Humor

Den uangripelige debattant...

...er den som mener alle har like rett. Men ikke at det er noe galt i å ta feil!

israel gaarder kalvø