indregard.no

Tag: treholt

  18. oktober 2011

  We can’t handle the truth

  I dag vil jeg minne om at Politiets Sikkerhetstjeneste, som vi tildeler utvidede fullmakter basert på en særlig tillit, mener at dette er…

  9. juni 2011

  Avhør

  Her er utdrag fra gjenopptakelseskommisjonens avhør av fototekniker/spaner/altmuligmann Solemsjø i Treholt-saken: LWS Så sa du noe om at…

  22. september 2010

  Vokte vokterne

  Med patos har riksadvokaten Tor Axel Busch og Aftenpostens Harald Stanghelle poengtert at riksadvokaten og førstestatsadvokaten (Lasse…