indregard.no

Tag: schumpeter

    8. april 2008

    Schumpeter om Ricardo

    1700-tallsøkonomen David Ricardo er kjent for teorien om komparative fortrinn. Teorien sier at produksjonen blir størst hvis alle…