indregard.no

Tag: regjeringa

  10. september 2012

  Spenning?

  Det er allmenn enighet om at spørsmålet om regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2013 i praksis er avgjort. De blå-blås ledelse på…

  20. oktober 2009

  Tull om alder

  Normalfordelt regjering, jevnfordelt befolkning. Vi snakker om alder.