indregard.no
Politikk og samfunn

Tull om alder

Seniorsenteret sier i skrivende stund til NRK Dagsnytt at de er glade for at flere seniorer får plass i politikken, nå som Sigbjørn Johnsen og Karl-Erik Schjøtt Pedersen er tilbake på plass. Dette må være basert på en misforståelse. Schjøtten er like gammel som Stoltenberg-Støre-Halvorsen-Navarsete, og denne gruppa – 45-55-åringer – er grovt overrepresentert i styre og stell. Her er tallene for å bygge opp under poenget mitt:

Alder på nye og gamle statsråder
Alder på nye og gamle statsråder

Her ser vi altså at de nye statsrådene plasserer seg med fire i aldersgruppa som allerede er best representert i dagens regjering. De to statsrådene som i dag er i gruppa til høyre er de egentlige seniorene: Tora Aasland og Magnhild Meltveit Kleppa, på hhv. 67 og 61. (I tillegg er Anne-Grete Strøm-Erichsen 60 år).

Dermed blir den nye regjeringa fordelt slik:

Aldersfordeling nyregjering
Aldersfordeling nyregjering

Mer rettferdig fordeling på aldersgruppene? I think not – med et viktig unntak for at gruppa under 40 nå er representert ved Audun Lysbakken (som til alt overmål er 32.).1


  1. Nå tenker sikkert andre statistikkopplærte, som meg, at den siste fordelinga ser veldig bra ut, fordi den er en tilnærmet normalfordeling. Denne fristelsen må du motstå. Befolkninga er ikke normalfordelt!

statistikk regjeringa alder