indregard.no

Tag: rakettskjold

    19. februar 2008

    Star Wars

    Det må være en snert av ironi i amerikanernes valg av navn på rakettskjoldprogrammene sine. Det første het Star Wars , og det nye – det med…