indregard.no

Tag: pst

  22. februar 2013

  Ekstremt informativt

  I mange år var han en betrodd kilde for overvåkingspolitiet. Han ble lovet jevnlige klapp på skuldrene og leksehjelp på universitetet. De…

  16. november 2012

  Overstyring over styr

  Kjære Jens , Kontroll- og konstitusjonskomiteen har, gjennom vårt arbeid med Gjørv-kommisjonens rapport om systemsvikten i forbindelse med…

  18. oktober 2011

  We can’t handle the truth

  I dag vil jeg minne om at Politiets Sikkerhetstjeneste, som vi tildeler utvidede fullmakter basert på en særlig tillit, mener at dette er…