indregard.no

Tag: par

    2. januar 2008

    Merkelig bevissthetsfilosofi

    I serien «Indregard.no skriver om akkurat det samme som Drusilla» har vi i dag kommet til Rune Vik-Hansens kronikk i Dagbladet 28. desember…