indregard.no

Tag: pappaperm

  1. juli 2011

  Mer om pappapermstudien

  Det har kommet ønsker om mer substansiell kritikk av Aftenpostens vinkling på pappaperm-studien nevnt i forrige blogginnlegg . Naturlich…

  1. juli 2011

  Et tu, Aftenposten!

  Aftenposten presterer i dag å kjøre opp to saker basert på mangelfull statistisk kompetanse. Sak 1: Pappapermgate Kasus 1 er hele forsida…