indregard.no

Tag: kontantstøtte

    13. desember 2007

    Det onde kinderegget

    Kontantstøtten, stønaden som på en og samme tid presterer å hindre likestilling, ^Kontantstøtten hindrer likestilling ved at den rasjonelle…