indregard.no

Tag: klimaendringer

  19. oktober 2012

  Dagens diagram #5: «Skepsis»

  Dagens diagram er animert, og hentet fra skepticalscience.com: Poenget her er både godt og viktig. I vitenskap og samfunn må vi ofte…

  14. november 2011

  We don't need no stinking limits

  I 1995 hadde forskningen på klimaendringer kommet så langt at handling var nødvendig. Resultatet ble Kyotoavtalen, som altså skulle være et…

  6. april 2011

  Selektiv fremtidsfrykt

  Matt Yglesias : If you asked me why the political prospects for addressing the climate crisis are so bleak, I'd say it's easy to understand…

  6. januar 2011

  Klimakrisen fortsetter

  En kald vinter medfører erfaringsmessig at folk trekker klimaforskning i tvil. Men denne kulden er faktisk predikert av klimamodellene…

  1. desember 2009

  Nullvekst

  Det er svært sannsynlig ( p > 0.75) at vi i de neste femti årene vil måtte oversette økt økonomisk vekst til økte klimaendringer. Det som…