indregard.no
Politikk og samfunn

Dagens diagram #5: «Skepsis»

Dagens diagram er animert, og hentet fra skepticalscience.com:

Skeptikere versus realister

Poenget her er både godt og viktig. I vitenskap og samfunn må vi ofte forholde oss til ikke-komplette og ikke-perfekte dataserier. Vi må gjøre antakelser basert på trender, trekk og antakelser.

Men når dataene finnes, er det ingen unnskyldning for å begrense seg til et utsnitt, uten å se hele bildet. I en tidsserie med stor spredning rundt en trend – som globale temperaturdata – vil du alltid kunne plukke ut deler av serien som illustrerer ditt ønskede poeng. Det må man være på vakt mot.

Her er det også en motsetning mellom kunnskap og medielogikk. Mediene slår gjerne opp ekstreme utviklinger, men disse er per definisjon langt oftere utslag av tilfeldig variasjon enn av endringer i underliggende trend. Problemet med tilfeldig variasjon er at den går i alle retninger. En redaksjon med en bestemt mening om en sak vil derfor kunne publisere en rekke saker som understøtter dette synet, selv om trenden altså er noe annet.

Et eksempel på dette er Dagens Næringsliv, som trykker store saker når bruken av trygd og sykepenger går opp, og gjemmer det godt når variasjonen faller under trend igjen. Dermed får leseren et helt galt inntrykk av at trenden er økende.

Via John Quiggin.

klimaendringer klimakrise