indregard.no

Tag: klasseskiller

    18. juni 2008

    Klasseskiller visualisert

    Matinntaket i verdens land er sterkt knyttet til inntekten, faktisk så sterkt at det har en viss balanserende effekt: blir landet for rikt…