indregard.no

Tag: fedrekvote

    17. oktober 2010

    Ja til journalistisk statistikkvote

    Når resultatene av spørreundersøkelsen din går i en helt annen retning enn man kunne forvente basert på tidligere undersøkelser, er det verd…