indregard.no
Politikk og samfunn

Ja til journalistisk statistikkvote

Når resultatene av spørreundersøkelsen din går i en helt annen retning enn man kunne forvente basert på tidligere undersøkelser, er det verd å se på resultatene. Grundig. Hvis du da oppdager noe potensielt problematisk, en utydelig spørsmålsstilling, kanskje, skal du legge hele greia i skuffen.

Aftenposten, derimot, velger å kjøre saken opp som toppsak. Og blir selvsagt sitert av utallige, søvndrukne søndagsredaksjoner.

Dette har skjedd: Tidligere har nordmenn vist en entusiastisk støtte til ideen om en fedrekvote. I tillegg til at fedre har ønsket den, har også likestillingsorienterte norske mødre stort sett støttet opp under den.

Det siste året har Høyre og Frp begynt den lange valgkampen ved å argumentere for at fedrekvoten må bort, siden det blir mer valgfrihet for familiene. Det er derfor veldig interessant å vite hvordan det har gått med oppslutningen rundt den populære ordningen i møte med at majoritetskameratene på meningsmålingene har flagget motstand.

Men derifra til at 66 % ønsker fedrekvoten bort, mot 28 % som ønsker å beholde den, er det veldig, veldig langt. Likefullt er det dette resultatet Aftenposten mener å ha fått. De får kritikk for spørsmålsstillingen i selve artikkelen, men har ikke oppgitt hele intervjumalen likevel. Dette er det vi får vite om spørsmålet:

«Bør det være en egen fedrekvote?» er sannsynligvis spørsmålet. Det fremgår ikke i hvilken kontekst spørsmålet blir gitt. Deretter alternativene: «Bør være egen fedrekvote», «foreldre bør bestemme hvor mye hver av dem skal ta ut», og «ikke sikker».

En som leser indregard.no ser selvsagt hva problemet er. De to første alternativene er ikke gjensidig utelukkende. Det er fullt mulig – til og med høyst vanlig – i konteksten «fødselspermisjon» å mene a) det bør være egen fedrekvote og b) foreldre bør bestemme hvor mye hver av dem skal ta ut.

Resultatet er at kategorien «bestemme selv» inneholder både de som mener at fedrekvoten bør bort og de som ikke fulgte godt nok med på hele spørsmålet og konteksten til å skjønner at alternativ b) innebærer at fedrekvoten forsvinner.

Dersom du ikke var ute etter en catchy overskrift, men i stedet ville vite hva nordmenn faktisk mener om pappaperm, ville du selvsagt spurt det langt enklere:

«Bør det være en egen fedrekvote?» – alternativer «Ja», «Nei», «Vet ikke».

Å blande inn «foreldre bør få bestemme selv» leder tankene over til en helt annen del av sakskomplekset rundt foreldrepermisjon, og er derfor elendig spørreundersøkelsesteknikk. Generelt bør alle verdiladede begreper ut av selve svaralternativene, med mindre det er selve verdiladningen du er ute etter å teste effekten av.

Stryk til Respons, stryk til Aftenposten; fy skam og lag en ny sak basert på et skikkelig materiale. Jeg er faktisk litt provosert. Jeg er interessert i å vite hva folk faktisk mener om dette, ikke dette mølet.

statistikk media foreldrepermisjon aftenposten pappakvote fedrekvote