indregard.no

Tag: BSU

  14. oktober 2011

  Boligsparing For Ullernåsen

  Økt BSU-grense er nødvendig for å «forhindre et A- og B-lag på boligmarkedet», mener DnB Nor. I den anledning; et godt politisk råd: Ikke la…

  17. desember 2010

  Almisser til de rike

  Dagens Næringsliv forteller at Høyre har en rørende omsorg for unge som vil inn på boligmarkedet . Øk BSU, sier de, slik at det blir lettere…