indregard.no

Tag: arbeidsløshet

    21. november 2007

    Næringsdrivende

    På Ali Esbatis oppfordring analyserer jeg videre på data fra COMPENDIA , som er et EU-prosjekt for næringsdrivende. Bakgrunnen er at den…