indregard.no

Tag: alternativ medisin

    29. januar 2009

    Hva er alternativet?

    Litj-Bjarne-Håkon prompet hos Snåsamannen, Avil krevde hans avgang , det falt noen tungt for brystet , og debatten raser . Bør bruk…