indregard.no
Politikk og samfunn

Et hullete amnesti

Ifølge rapportene inneholder samarbeidsavtalen mellom Høye, Frp, KrF og Venstre et «amnesti for asylbarna». Men det er en sannhet med store modifikasjoner.

Formuleringen i avtalen er at det lages en løsning for barn, og deres familier, dersom de tilfredsstiller følgende krav:

  • Det er tre år siden de søkte asyl
  • Foreldrene har bidratt til avklaring av ID
  • De må komme fra et land med returavtale
  • Returavtalen må ha trådt i kraft etter at familien søkte asyl
Teksten om asylbarn

De siste to punktene utelukker svært mange asylsøkere. Jeg sitter ikke på en oversikt over asylbarna, men hvis vi kan anta at de stort sett kommer fra de samme landene som andre asylsøkere, er det først og fremst barn fra Irak, Etiopia og Eritrea og Afghanistan som vil nyte godt av denne ordningen. Men igjen: det forutsetter altså at de har kommet hit før returavtalen trådte i kraft, som er 2005 for Afghanistans vedkommend, og 2009 i Irak.

Igjen: det er vanskelig for meg å si nøyaktig hvor mange barn som vil omfattes av ordningen. Men det ser ut for meg som om det vil være et mindretall. Spørsmålet er om sentrumspartiene har latt seg lure, eller om de har forsøkt å lure oss andre. Det er for positivt å kalle dette et amnesti for asylbarna.

Uansett er det stadig, som Knut Arild Hareide sa, mer enn man har oppnådd på åtte år med en rødgrønn regjering.

Videre lesing:

asylbarn valg 2013 regjeringen solberg