indregard.no
Politikk og samfunn

Norsk kultur

Norsk kultur, en definisjon. Siv Jensen møtte til Politisk kvarter i dag morges, og gir her en grundig innføring i fenomenet norsk kultur. Les og lær. Allerede sjette gang Myklebust spør, svarer Jensen, med et klokkeklart svar.

Bjørn Myklebust: Hva er norsk kultur?

Siv Jensen: Heh. Den debatten har vi ofte hatt. Det som er utgangspunktet for den rapporten som vi skal diskutere i dag, er at norsk innvandringspolitikk ikke er bærekraftig. Derfor så har vi hatt et internt utvalg som har jobbet med å se på ulike tiltak for å styrke Norges muligheter til å takle dette i fremtiden, for å redusere utgiftene. Vi må med andre ord snu alle steiner.

Så er det sånn at mange av de forslagene som utvalget har lansert, allerede er Fremskrittspartiets politikk, men noen av de er nye. Og det er tiltak som vi har tenkt å diskutere grundig, og se på om - og hvis - og når, vi eventuelt vil implementere [dem] som Fremskrittspartiets politikk.

Men jeg er veldig glad for at noen tør å tenke nye tanker, og så er jeg jo ikke veldig overrasket, da, over at forslagene våre blir sablet ned nesten uten at man har rukket å tenke igjennom hva de innebærer. Sånn har det alltid vært i debatten om norsk asyl- og innvandringspolitikk, hver gang vi har gått foran og tenkt nytt, har de andre kappes om å ta avstand fra det, for så ti-femten-tjue år etterpå å være enige likevel.

BM: Det var et langt svar på noe som ikke var spørsmålet. Hva er norsk kultur?

SJ: Ja, altså, det som er utgangspunktet i denne rapporten, handler om at vi må tørre å være stolt av det norske for samtidig å kunne være rause med andre kulturer. Jeg syns det er et viktig utgangspunkt. Vi må tørre å fremheve vår kulturarv, vår særegenhet, vårt opphav, vår historie. Det mener jeg styrker enhver nasjon, når de også skal møte andre kulturer.

BM: Men Siv Jensen, dette er også svar på et spørsmål jeg ikke stilte. Jeg spurte: Hva er norsk kultur?

SJ: Men jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du spør om det...

BM: [Avbryter] Fordi et sentralt begrep i denne rapporten som du har bestilt er kulturell bærekraft. Og da må man kanskje definere hva norsk kultur er?

SJ: Nei, det er et innspill som har kommet i dette, og som vi gjerne tar en diskusjon om. Men det som er Fremskrittspartiets utgangspunkt i denne diskusjonen, det er at vi fremheve og tørre å være stolt av vårt opphav. Og det er jo dét den kulturdiskusjonen handler om. Det handler om vår kulturhistorie, vår identitet, vårt opphav. Og dessverre så har det vært...

BM: [Avbryter] Men hva norsk kultur er, det vil du ikke si?

SJ: Jamen, hehe, det er jo den definisjonen vi har av vår felles kulturarv som har utviklet seg gjennom mange generasjoner...

BM: Men hva er det?

SJ: ...som veldig mange nå mener det er greit å sette til side i en litt misforstått toleranse overfor andre kulturer.

BM: Men hva er det?

SJ: Norsk kultur er definert ut fra vår mangeårige bakgrunn og historie, som er... som kanskje... fremhever Norge og nordmenn mer enn man vil finne tilsvarende trekk i andre land.

BM: Er norsk kultur truet?

SJ: Det er i hvert fall sånn at jo mer vi har fokus på å legge dette til side, jo mindre tenker vi kanskje på betydningen av å minnes vår egen historie. Og jeg hører stadig flere politikere som sier at dette ikke er så viktig. Fremskrittspartiet mener det er viktig å være stolt av sin egen historie, sitt eget opphav og sin egen kultur.

FrP kultur