indregard.no
Politikk og samfunn

Tillit og innvandring

«Kulturkrigens» tredje fase er allerede i gang. Første fase var «norsk kultur angripes!». Andre fase: «hva er norsk kultur?». Tredje fase: «OK, da, men hva er det da som angriper oss?». Det er en debatt som aldri kan vinnes, fordi premisset er at noe er galt og Tybring-Gjedde, Hustad et. al. kan fortsette å forskyve målstengene så lenge de vil.

I denne fasen, kjære leser, vil det komme mange kronikker som påpeker at tillit er nøkkelen til det gode samfunn. Det er sant, men det har en meget vag sammenheng med kulturkrigen ellers.

Fra høyre hjørne i rinken vil vi få høre antydninger om at høy innvandring vil redusere denne tilliten, og dette vil igjen gå ut over det gode samfunnet.

Det er imidlertid ikke umulig å kombinere høy tillit med høy innvandring. Hvis vi rett og slett måler i hvor stor grad folk stoler på fremmede – en tilnærming til tillit på samfunnsnivå – opp mot hvor stor andel av befolkningen som er innvandrere, får vi en klar positiv sammenheng på verdensbasis:1

Tillit og innvandrerandel
Tillit og innvandrerandel

Altså: jo flere innvandrere, jo høyere tillit.

Men dette er kanskje litt usaklig. Mange av landene med svært få innvandrere er også fattige land.2 Det er også gode grunner til å tenke at fattige land  skårer forskjellig fra rike land på tillit. Vi kan derfor gjøre den samme sammenligningen kun for OECD-land:

Tillit versus innvandredandel, OECD
Tillit versus innvandredandel, OECD

Det gjør resultatene litt mindre tydelige. På verdensbasis er sammenhengen signifikant på 0.001-nivået - altså veldig signifikante - mens i OECD er det færre datapunkter og sammenhengen er signifikant på 0.05-nivået. Men estimatet av effekten er større i OECD-versjonen: En økning på 2.2 i tillitsindeks for hver prosent innvandrere, mot 1.8 i den første.

Det er altså en korrelans her, og kausaliteten kan selvsagt gå begge veier: kanskje blir vi mer tillitsfulle av innvandring, eller så tillater vi innvandring fordi vi er tillitsfulle. Mange mener at dette egentlig virker gjennom en tredje faktor, ulikhet i samfunnet, der lav ulikhet gjør oss både rause overfor innvandring og tillitsfulle overfor hverandre.

Uansett er den ofte underforståtte tesen om at innvandring på dagens nivå er inkompatibelt med høy tillit i samfunnet helt åpenbart i strid med de lettest tilgjengelige dataene på området.

En slik kryssing av data er ikke forskning, og det er mange forbehold som må tas før man kan si noe sikkert om disse sammenhengene. Men det er verd å ha med seg grunnleggende informasjon og statistikk om tilstanden. Og den er altså at Norge har svært høy grad av tillit og en moderat andel innvandrere.

Nå kan krigen fortsette.

Kilder:


  1. Her holder jeg utenfor land under 1 million innbyggere og land med svært høy innvandring (over 30 %), fordi disse er spesielle kasus som Vatikanstaten, Luxembourg og Israel.

  2. Merk at rene flyktninger holdes utenfor her – med god grunn: de store flyktningbefolkningene i leire i grenseområder er et lite saklig sammenligningsgrunnlag her.

Innvandring kulturkrigen tillit