indregard.no
Bak nyhetsfasaden

På grått papir

Kjære Trond Giske,

Jeg viser til din telefonhenvendelse sent allehelgensaften, der du, uomtvistelig innhyllet i et tett slør av sigarrøyk, førsteklasses maltwhisky og Mira Craig, uttrykte din fortsatte støtte til undertegnedes medlemskap i din uformelle omgangskrets.

Etter en nøye vurdering har jeg forelagt beslutningen Justisdepartementets lovavdeling, og Grete har kommet frem til at både du og jeg er inhabile i vurderingen. Det ville derfor være riktig behandlingsmåte å la en settebekjent vurdere vårt fortsatte vennskap.

Imidlertid er jeg gjort kjent med at det ikke foreligger settebekjente som vil kunne utføre denne oppgaven med et – la oss si – adekvat utfall. Som en nest beste tilnærming vil jeg derfor legge til grunn visse objektive kriterier for vurderingen av vårt vennskap.

Et sentralt moment i denne vurderingen vil være hensiktsmessigheten av å bli omtalt som venner. Selv om det naturligvis er meg en ære, og det vil ramme mitt årlige inntak av maltwhisky og Mira Craig hardt, har jeg kommet til at vennskapet, etter en samlet vurdering, ikke bidrar positivt til vårt felles ve og vel.

En formell oppløsing av vennskapet vårt åpner for mange muligheter for landet. Som du naturligvis er gjort kjent med fra vår felles bekjente Jens, vil det frem til valget være liten aksept for utnevnelser tilknyttet ditt vennenettverk. Og skal vi være helt ærlige med hverandre, på venners vis, vil det vel være lite sannsynlig at du kan ordinere nye posisjoner etter det nevnte valg.

Det er derfor jeg, med dette, vil erklære at jeg ikke tar gjenvalg som medlem av din krets av omgangsvenner.

Jeg vil også be om at en notis om opphørt vennskap journalføres, mangfoldiggjøres, trykkes i Norsk Lysningsblad og sendes landets avisredaksjoner. Det skyldes naturligvis ikke et ønske om å profilere meg selv som den eneste mulige styrekandidaten som er sympatisk innstilt til Arbeiderpartiet men likevel ikke kjenner Trond Giske. Det skyldes utelukkende mitt brennende engasjement for meroffentlighet.

Med vennlig hilsen

Viktor O. Andes

PS: Jeg avholder en formell middag utelukkende for upersonlige forretningsforbindelser julaften. Kunne jeg benytte anledningen til å invitere næringsministeren og hans viv?


Trykket i Morgenbladet, 26. oktober 2012.

giske kameraderi Ap-staten