indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Moralens modige medhjelpere

Denne uken har det vært stor oppmerksomhet om den nye instruksen for fastleger, som ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legenes personlige, moralske overbevisninger bør veie tyngre enn pasientenes ønske om abort og prevensjon. Men i skyggen av denne saken finnes det også andre profesjoner som lider moralske kvaler.

I en ny instruks for offentlige skoler går det frem at lærere ikke lenger kan reservere seg mot å sende elevene til skolehelsetjenesten, selv om det deles ut prevensjon der. En grasrotaksjon mot dette utidige overformynderiet har på kort tid vokst seg stor.

– Det faktum at det er folks skattepenger som betaler vår lønn, betyr ikke at de kan tvinge oss til å hjelpe elevene i arbeidstiden, sier en talsmann for aksjonen, som av moralske overbevisningsgrunner krever å være anonym.

Aksjonen ser nå etter flere slike umoralske påbud i skolelovgivningen.

– Vi er faktisk lovpålagt å henvise elever til Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved den minste mistanke om lærevansker. Og hva kan de få der? Psykofarmaka - lykkepiller og annet. Jeg er helt sikker på at det finnes mange lærere som er moralske motstandere av kjemikalier som endrer hjernens funksjoner, forklarer talsmannen.

Gjennom mange år har skoleverket blitt pålagt stadig flere begrensninger og pålegg. I en lovendring fra tredvetallet går det frem at lærerne ikke lenger fikk lov å straffe elevene med spanskrør, men i stedet skulle bidra til et positivt og humanistisk menneskesyn basert på dialog, jevnbyrdighet og likeverd.

– Senest i går snakket jeg med en moralsk overbevist, misantropisk lærer. Han gjorde det klart for meg at han ikke kom til å spre noe humanistisk menneskesyn så lenge han levde, og at han heller gikk av som lærer enn å bli tvunget til å forebygge mobbing. Hva annet kan vi kalle dette enn yrkesforbud?, spør talsmannen mens han sørgmodig feller en tåre for sin kollega.

Arbeidet med lærernes stillingsinstruks har også satt talsmannen i forbindelse med liknende grupper som kjemper for sin profesjons rett til å sette moral foran lov. Forbundet for anarkistiske politimenn, sammenslutningen av rasebevisste asylbyråkrater og riksforeningen for satanistiske kirketjenere har særlig vekket talsmannens sympati. Neste uke planlegges det en felles, politisk streik for alle organisasjonene.

– Alle deltar, og det er vi stolte over. Ja, bortsett fra kooperativet for fagforeningsansatte mot rettigheter i arbeidslivet, da. De holder til gjengjeld en motdemonstrasjon mot streiken vår. Etter arbeidstid.

abort arbeidsliv moral