indregard.no
Humor

Change of heart

En byråd fra Oslo Høyre uttaler seg om levekårsforskjellene 15. februar 2012:

Intervjuer: Er det et mål med utjevning i Oslo slik byrådet og Høyre ser det?

Byråd Ødegård: Det er det rareste spørsmålet jeg har fått noen gang, tror jeg. Om det er et mål å utjevne levekårsforskjellene i Oslo? Er det alvorlig ment? Er det noen som mener det ikke er et mål? Svaret på spørsmålet ditt er selvfølgelig ja.

Men Ødegård, jeg vet i hvert fall om én som ikke er enig. En byråd fra Oslo Høyre uttalte seg nemlig om levekårsforskjellene 25. januar 2010:

Intervjuer: Er det et mål for deg å utjevne levekår mellom øst og vest, som det har vært mye snakk om?

Byråd Hauglie: Nei, det er ikke et mål for meg. Målet for meg er å få gode tjenester til de som trenger dem, og hvor mottakerne måtte bo, det synes jeg ikke er så interessant.

Vi får slutte at det er…

Hat-tip: Fredrik W. Sand.

oslo levealder Politikk og samfunn levekår ulikhet