indregard.no
Humor

Statsanagrammet

Statsbudsjettproposisjonen

Presis budsjettpostnotasjon
er Jonsens statstoppjudo. Bits
and pises, s’u. Stort sett BNP-jojo.
Rasistbudsjett stoppes, non? Oj.

Prostitusjon, Jens! Despotstab!
AP-prostitusjon. Tjen dets boss:
Spottpenetrasjon; juss bistod.
Oj, tips oss, Erna. Budsjettpost n.
Jensen budt opp. Sa «tjo, stor tiss».

Sujett: Pensjonist-tass. Bod. Rop.
Spott. Obstipasjon. Send retusj.
Dusj-PR: Bosatt pensjonist-etos.
PS. Opsjonsrett i best dusj: NATO.

Justistopp bedro Stats-Jonsen!
Oppjustert tensjon: Ass. bidro.
Opptjent bonus… Tjo.. Stress? AIDS?
Statspensjon. Debitorpost sju.

Abortdep.: Spiss - ut snos Jo. Tjent
et sponsorbudsjett. Tips Sonja.
Pastisj: Opsjonsrett-obdusent
tusjes - tobinds topprestasjon.

statsbudsjettet