indregard.no
Humor

Vår tids krise

Glem finans-, klima-, gjelds-, epi-, tillits- og matpriskrise. Det virkelig store problemet i vår tid er folk som hører på iPod med volumet så høyt at det går an å høre dunk-dunk-musikken når du sitter ved siden av på bussen. Hvordan vil dere politiske partier løse dette problemet?

Høyre: På lik linje med andre alvorlige problemer i samfunnet, mener vi at politikerne ikke bør løse det. Markedet vil løse dette problemet dersom det får tid til å virke. Eksempelvis innoverer markedet frem ting som privatbil.

Rødt: Det egentlige problemet her er ikke lyden, men hvordan iPod-produsentene Apple utbytter fattige arbeidere i India og Kina. Nei til iPod!

Arbeiderpartiet: Vi vil løse dette med mer åpenhet og mer demokrati, og mer felles løsninger. Det betyr at det må bli slutt på personlige, private øretelefoner. De skal erstattes av åpne høyttalere. Og så skal vi ha demokrati. Folk må få bestemme hva andre skal ha på iPoden.

Fremskrittspartiet: Her er det viktig å kalle en spade for en spade. Mens de andre partiene ikke tør å ta debatten, så vil vi handle. Vi mener derfor at vi vil løse dette med mer åpenhet og mer demokrati, og mer felles løsninger. Det betyr at det må bli slutt på personlige, private øretelefoner. De skal erstattes av åpne høyttalere. Og så skal vi ha demokrati. Folk må få bestemme hva andre skal ha på iPoden. Og det er vel ingen tvil om at ikke-vestlige innvandrere står for minst halvparten av all lydforurensingen.

Sosialistisk Venstreparti: Her må vi skille mellom vårt primærstandpunkt og det vi faktisk kommer til å gjøre. Primært vil vi at alle iPoder bare skal inneholde world music og smooth jazz. Det vi faktisk kommer til å gjøre, er at vi vil løse dette med mer åpenhet og mer demokrati, og mer felles løsninger. Det betyr at det må bli slutt på personlige, private øretelefoner. De skal erstattes av åpne høyttalere. Og så skal vi ha demokrati. Folk må få bestemme hva andre skal ha på iPoden.

Venstre: I dette spørsmålet vil vi i Venstre trekke frem frihet som styrende prinsipp. Frihet til å høre! Frihet til å lytte! Frihet til å bråke! Og forøvrig: en stemme på Venstre er ikke en stemme på Frp.

Senterpartiet: For å lette dette problemet, vil vi tvangsflytte folk til landet, der støyforurensing begrenser seg til naboer med motorsag og sinnsyke morderulver.

Kristelig Folkeparti: Hvis du ikke benytter deg av muligheten for å høre på musikk på bussen, får du litt penger. Hvis du ikke benytter deg av bussen i det hele tatt, får du mer.

politisk analyse