indregard.no
Politikk og samfunn

Engasjement straffer seg

Hva er beste strategi dersom du mener at a) klima er den viktigste saken, b) den rødgrønne regjeringen er bedre for klimamålene enn en høyreregjering, c) det viktigste for miljøpolitikken er politisk innovasjon og å utfordre de etablerte partiene, d) SV er for bundet av regjeringssamarbeidet med Ap til å fylle denne rollen, e) men den rødgrønne regjeringen ville vært mye verre på miljø uten SV?

Bidrar med politiske ideer til en ny frisk i norsk miljøpolitikk? Engasjerer deg i Miljøpartiet de Grønne? Kaster dine krefter inn for Rødt? Under en blodig storm, vi deg til strid?

La oss for eksempel se på prosjektet Miljøpartiet De Grønne. Det er en engasjert gjeng som ønsker knallharde offentlige inngrep for å gjøre Norge klimavennlig. De er også nokså konkrete; kanskje litt vel konkrete, som når de spesifiserer hvordan fiskefôr skal produseres for å redusere oppdrettsnæringen. Men la gå: De har et klart mål, og de forsøker å finne løsninger. I salute them, selv om jeg forbeholder meg retten til å være uenig med dem, og mene at den helhetlige ideologien er en nødvendighet, ikke en hemsko, for å løse miljøutfordringene. Men det er en helt ordinær, politisk uenighet, av den typen vi gjerne vil ha i politikken.

Likevel: ut fra prinsippene dine er det feil valg å bidra hos dem. Riktig svar er at du må snarest legge bort ditt politiske engasjement. Lykkes MDG med sitt prosjekt, eller Rødt med sitt, vil det sannsynligvis fjerne alle miljøvennlige, innovative partier fra Stortinget.

I dag måles Venstre og SV rundt sperregrensa, mens Rødt måles slik at de kan klare å få et mandat i Oslo eller Hordaland. Disse tre partiene er de som står MDG desidert nærmest med henblikk på de grønne målene. Altså: folk som er villig til å stemme på MDG, vil i all overveiende grad ha V, SV og R som sine andre aktuelle kandidater. En vekst for MDG opp til, la oss si, tre prosent, vil derfor ramme V, SV og R med mellom 1,5 og 2 prosentpoeng. Attpåtil vil det ramme mest i «by-fylkene» Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag, som også er strongholds for de andre tre partiene.

Valgloven må endres, og sperregrensen må bort. Per i dag fungerer den som et kraftig hinder mot innovasjon i politikken, akkurat i det historiske øyeblikket vi kanskje har mest bruk for nettopp innovasjon. Straffen for å engasjere seg i innovasjon på den politiske miljøsektoren kan altså raskt bli at miljø utraderes fra politikken. Det er en absurd og pervers konsekvens.

valg sperregrense