indregard.no
Politikk og samfunn

Dyrt øl og deltakelse på arbeidsmarkedet

Hypotese: Alkoholisme er en viktig årsak til at folk melder seg ut av arbeidsmarkedet. Jo dyrere alkohol er i et land, jo større burde deltakelsesraten på arbeidsmarkedet være.

Data:

Deltakelse i yrkeslivet versus priser for øl og tobakk
Deltakelse i yrkeslivet versus priser for øl og tobakk

Dataene gir støtte til hypotesen! Korrelasjonen er signifikant (p=0.007) og alkoholprisen forklarer omtrent 25 % av variasjonen i aktivitetsrate. Norge ligger solide 137 % over gjennomsnittsprisen for alkohol og tobakk i EU - kanskje vi har skjønt noe de andre ikke har?

Her har vi altså et tilfelle av statistisk plausibilitet. Vi har en korrelasjon, den er signifikant, og vi har en historie som forklarer det. Slik lar vi oss lure i studie etter studie som kommer ut og viser «sammenheng mellom lyte x og utfall y». I dette tilfellet er det nok neppe slik at prisen på øl direkte påvirker arbeidsdeltakelsen. Det er mer sannsynlig at generelt svake økonomiske forhold skaper stor arbeidsledighet og lave priser.

Moralen er: korrelasjon impliserer ikke kausalitet, selv om korrelasjonen er aldri så sterk og rapporten du leser har en story-time der mekanismene bak kausaliteten forklares.

statistikk alkohol arbeidsmarkedet