indregard.no
Politikk og samfunn

Legge til grunn

I dag kom stortingsmeldinga om ungdomsskolen. Den er stort sett veldig bra, men noen av passasjene er frustrerende. Et eksempel er det som står om lekser. Etter litt generell og upresis litteraturgjennomgang, sier fortellerstemmen (altså Regjeringen):

Departementet legger til grunn at lekser på ungdomstrinnet skal bidra til variert bearbeiding av gjennomgått lærestoff og gi mestring og utfordringer. Lekser skal bidra til økt læring for alle.

Hvis virkeligheten passer dårlig, legger vi bare til grunn en annen.

skole ungdomsskole lekser