indregard.no
Humor

Oppdragsforskning?

Dette er en bra sak om en viktig problemstilling, men jeg satte likevel whiskyen i halsen:

Alt dette slås fast i en rapport som Urbanet og Civita har gjort på oppdrag fra kommunenes interesseorganisasjon, KS

Civita? Oppdragsforskning? Greit nok at høyrevridde økonomer inntar mange av samfunnets maktposisjoner, men det må da gå en grense ved tekniske utredninger i samferdselssektoren?

Ja, det gjør det. Rapporten er skrevet av konsulentfirmaer Civitas, ikke tenketanken Civita. Pjuh.

civita