indregard.no
Politikk og samfunn

Den virkelige skaden

Det har ikke manglet på seksuelle analyser av Frp i det siste. Jeg forsøker meg på en politisk.

Dette er en såkalt bold prediction fra min side, da stortingsgruppa sitter i møte akkurat mens jeg skriver: Fremskrittspartivinden er i ferd med å løye. Det blir ingen utskiftinger i partiledelsen.

På kort sikt vil partiet også tape noen velgere, men trolig ikke mer enn at de vil hente det igjen til valget. På overflaten kan det derfor se ut som om Birkeland-saken slett ikke var den krisen mediene har annonsert.

Men det er bare på overflaten. Den virkelige skaden som slike saker har for Frp, er at de setter en øvre grense for partiets vekst. Det finnes et segment av velgere, kanskje så mye som 20 %, som ikke lar seg affisere av lovbrudd og dårlig moral hos de tillitsvalgte. Kanskje inneholder dette segmentet også noen som regelrett heier det frem. For disse har Frp et image som folkets ekte representanter – på godt og vondt – i en verden av dobbeltmoralske, prektige, politisk korrekte elitepolitikere.

Men i resten av befolkningen styrkes imaget Frp har som et rufsete parti av moralsk bedervede bygdetullinger. Det har alltid gått en dyp skillelinje i befolkningen mellom de som vurderer Frp og de som aldri på vilkår kunne komme til å stemme Frp. Men det har også eksistert et mellomsjikt av folk som mener Frp er et parti som alle andre, som skal vurderes på sine politiske saker.

Dette sjiktet svinner når saker som Birkedal-saken vokser frem. Det reduserer selvsagt Frps mulighet til å gå frem i valg, noe som er vanskelig nok for partiet. Men enda viktigere: det gjør Frp mindre relevant som motstander for de andre partiene. Frp er rett og slett i mindre grad noe å frykte, når en stadig større andel av befolkningen aldri i verden kunne tenke seg å stemme på dem.

Derfor har Siv Jensens prosjekt med å strigle og normalisere Frp et større formål enn den rene oppslutningen. Skal man bli tatt på alvor som parti, må man representere en alvorlig trussel om å ta de andre partienes stemmer. Og nettopp derfor er Birkedal-saken noe av det verste som kunne treffe Siv Jensen nå.

politisk analyse FrP fremskrittspartiet birkedal-saken