indregard.no
Politikk og samfunn

Statoils luftslott

Statoil har bestilt en ny rapport. I denne rapporten slår Agenda Kaupang fast at det kan bli 2000 nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen dersom a) det blir åpnet for full oljedrift på feltene og b) all oljen blir ilandført i Vesterålen og på Helgeland.

Det er to åpenbare innsigelser mot rapporten. For det første har Statoil for vane å bestille slike rapporter, og de har vist grove overanslag for Finnmarks del. Det er liten grunn til å tro at denne er noe mer troverdig.

For det andre har Statoil, som de selv sier til NRK, bare til hensikt å «vurdere» ilandføring i Vesterålen og på Helgeland på to av feltene. I klartekst: Det blir høyst sannsynlig ingen ilandføring i nord; hadde Statoil kunnet love noe nå, ville de gjort det for å påvirke opinionen.

Hensikten med en slik rapport er å etablere et konkret tall i debatten. Det er veldig virkningsfullt for oljekåte politikere å kunne slå i bordet med kraftsalven: «Så du, di gorr-hysa av ein miljøvernar, du vil ta fra folk her opp-i-nord 2000 arbeidsplassa? E du steike på styr?» Uten «2000» er det veldig lett å møte dette for miljøverneren; også fiskerier og reiselivsnæring lager arbeidsplasser, men det er ingen ved sine fulle fem som mener at så mye som 2000 arbeidsplasser blir satt i fare av oljeutvinningen. Derfor vil Statoil ha et høyt og rundt tall i lufta. At det er et rent luftslott, er ikke nøye. Når folk oppdager det, er det allerede for sent.

Men så er det et veldig interessant poeng med denne rapporten. Hvorfor har Agenda Kaupang fått oppdraget som propagandarør? Det har da, i alle år, vært Econ (senere Econ Pöyry) som har tatt på seg den tunge børen å trekke tall opp av hatten. Kan det skyldes at Econ har falt i unåde etter den grundige, dyktige kritikken av Econ som foregikk både i Klassekampens redaksjonelle sider og på debattsidene? I så fall er det en stor fjær i hatten til motstandskampen mot denne talltriksingen.

Agenda Kaupang ser ikke, på overflaten, ut til å ha de samme bindingene til Ap som Econ har. Det er dog et smart triks Statoil har gjort: de har bedt Agenda utrede en dersom-analyse. Uten å vurdere sannsynligheten for dersom. Sånn får man de svarene man ønsker.

olje statoil lofoten vesterålen love