indregard.no
Politikk og samfunn

Treg bombe

Bomben under velferdsstaten har gått av, sa Torbjørn Røe Isaksen da sykemeldingstallene gikk opp under svineinfluensa og resesjon høsten 2009. Problemet var ikke sykemeldingene i seg selv, men:

Det store problemet er at sykemeldingen for mange blir første skritt på en vei som leder dem til uføretrygd og langtidssykemleding.

DN.no følger opp:

Faksimile
Faksimile

Men her er utviklingen i antall uføretrygdede gjennom dette tiåret:

Figur
Figur

I sannhet en underlig bombe. Husk på at grafen viser absolutte tall, altså antallet trygdede, mens innbyggertallet faktisk vokser, og at andelen eldre blir flere, slik at hele bildet viser at folks marginale tilbøyelighet til å være uføretrygdet, korrigert for alder, synker. Det eneste unntaket er unge under 25 år, der tilbøyeligheten øker noe.

Enda mer analyse hos Christer Gulbrandsen.

trygd velferdsstaten uføretrygd