indregard.no
Politikk og samfunn

Nyt Norge! Og bli saksøkt.

Christoffer Biong ønsket å kritisere det offentlig finansierte merketiltaket Nyt Norge, fordi han mener deres reklamefilmer glorifiserer norsk landbruk. Dette blir nå møtt med advokatkrav og anklager om misbruk av Nyt Norges logo.  Advokatkravet kommer fra KSL matmerk, en stiftelse opprettet og finansiert direkte fra Landbruks- og matdepartementet.[^Nyt Norge er finansiert av Omsetningsrådet, et organ underlagt Statens Landbruksforvaltning; statlige penger fra jordbruksavtalen mellom staten og bøndene og midler fra handelsnæringen.] Det er altså Staten som går løs på bloggeren.

Dette er en ytringsfrihetssak jeg står opp for. Et politisk betent og filosofisk ubesvart spørsmål, og den maktesløse parten – bloggeren og dyrene – får oppmerksomhet gjennom subversiv bruk av virkemidler. Når staten forsøker å kneble diskusjonen ved å bruke lover og advokatpenger mot politiske kritikere, er det vel verd å støtte opp under initiativer for å spre disse bildene vidt og bredt.

For å være helt ærlig er jeg meget overrasket over at KSL Matmerk kan ha så utrolig lite fingerspitzgefühl på sin egen rolle. De må jo vite at de har en temmelig svak sak rent juridisk, og en helt utrolig svak sak i opinionen. I beste fall oppnår de å loppe en blogger for lommerusk, samtidig som bildene får mye, mye mer oppmerksomhet enn de ellers ville fått. På kjøpet sverter de Nyt Norge, som inntil i dag fremstod for meg som en temmelig sympatisk merkeordning organisert av stolte norske bønder. Som om ikke det var nok sverter de sine egne eiere, staten, som i denne saken ser ut som stivbeinte, maktkåte, selvhøytidelige taskenspillere. Snakk om å saksøke seg selv.

Så, Nyt Norge: sue me. Jeg oppfordrer med dette alle andre bloggere til å gjøre det samme.

(Dette innlegget er Creative Commons-lisensiert under CC-BY-SA, som betyr at du har lov til å bruke innholdet (om så kommersielt),  kopiere, endre  eller bygge videre på det så lenge du a) krediterer meg og lenker til min nettside og b) også deler det videre med en Creative Commons-lisens med ShareAlike)

I Norge er bare 29 % av hønene frittgående, resten er burhøns. Til sammenligning har Sverige 61 % frittgående høner og Danmark 45 %. I Sveits og Østerrike er hold av burhøner avviklet.
I Norge er bare 29 % av hønene frittgående, resten er burhøns. Til sammenligning har Sverige 61 % frittgående høner og Danmark 45 %. I Sveits og Østerrike er hold av burhøner avviklet.
85.000 husdyr døde under transport til slakterier i Norge i 2007.
85.000 husdyr døde under transport til slakterier i Norge i 2007.
I 2009 fikk Norge besøk av inspektører fra EFTAs overvåkingsorgan ESA og EU-kommisjonens veterinærkontor. De kom med til dels hard kritikk av norsk dyrehold, og mener Norge bryter EU-reglene for dyrehold ved at syke dyr ikke får hjelp, griser, høner og kalver har for lite plass, for få kontroller og dårlig rapportering av kritikkverdige forhold.
I 2009 fikk Norge besøk av inspektører fra EFTAs overvåkingsorgan ESA og EU-kommisjonens veterinærkontor. De kom med til dels hard kritikk av norsk dyrehold, og mener Norge bryter EU-reglene for dyrehold ved at syke dyr ikke får hjelp, griser, høner og kalver har for lite plass, for få kontroller og dårlig rapportering av kritikkverdige forhold.
Kyllingproduksjonen i Norge er preget av industriell drift. 15-20 000kyllinger lever sammen i 32-34 dager, og er avlet for ekstremt rask vekst og stor kjøttfylde. Skjelettet utvikles for langsomt i forhold til kjøttet, og følgen er alvorlige leddproblemer for en stor andel avkyllingene. Et par dager før slakting viser cirka 40 % av norske kyllinger tegn til halthet. Den abnorme veksten sliter også på hjertet, og akutt hjertestans er en kjent dødsårsak.
Kyllingproduksjonen i Norge er preget av industriell drift. 15-20 000kyllinger lever sammen i 32-34 dager, og er avlet for ekstremt rask vekst og stor kjøttfylde. Skjelettet utvikles for langsomt i forhold til kjøttet, og følgen er alvorlige leddproblemer for en stor andel avkyllingene. Et par dager før slakting viser cirka 40 % av norske kyllinger tegn til halthet. Den abnorme veksten sliter også på hjertet, og akutt hjertestans er en kjent dødsårsak.

Andre om temaet:

ytringsfrihet dyrevern