indregard.no
Politikk og samfunn

Zorba, ozo og produktivitetsvekst

Smartere mennesker enn meg har gått på en smell når de skal forklare den greske økonomiske kollapsen.Vi forklarer det med gresk kultur, latskap, mangel på disiplin og «det latinske temperament». Men er nå det så sikkert? Det høres ut som veldig convenient excuses for de øvrige landene i Europa, som for å passe sin egen rumpe gjerne vil gi et inntrykk av at den greske situasjonen er helt unik, og aldri kan komme til Italia, Tyskland eller Storbritannia.

Som Ali Esbati skriver i dagens klampekasse, er det ikke sant at grekerne er late. Dersom lathet skulle forklare økonomiske kollapser, hadde snarere Norge og Nederland vært royally fucked:

Timer arbeid per capita i OECD-landene
Timer arbeid per capita i OECD-landene

Greia er altså ikke at grekerne jobber så lite, eller at de pensjonerer seg så veldig tidlig:

[figur som viser pensjonsalder har forsvunnet fra internett]

Flere smarte mennesker har også gjengitt påstanden om at folk i offentlig sektor i Hellas har hatt to måneder ekstra lønn, og ment at det kan være med å forklare problemene. Men at arbeiderne har delt inn lønnsåret i fjorten i stedet for tolv er bare en teknikalitet; det påvirker selvsagt hvor stor månedslønnen blir.

Forklaringene på Hellas’ problemer er enklest å finne hvis man leter to steder: i) i den store grå og svarte sektoren av økonomien, en sektor som har vokst frem som en følge av for dårlige offentlige ansatte (noe som ikke akkurat forbedres av å kutte lønna deres, mens privates lønninger står stille) og ii) i de massive ulikhetene i det greske samfunnet, der noen få har beriket seg på bekostning av de mange.

Dette siste poenget er viktig, fordi det har skapt en situasjon der den politiske og økonomiske eliten har en sterk egeninteresse i status quo, og blant vanlige folk legitimeres skattesnusk og korrupsjon av de «lovlige» tyveriene elitene har bedrevet. Hellas har dermed havnet inn i et spillteoretisk koordinasjonsproblem: Før ulikhetene rettes opp vil ikke de ulike klassene ha noen interesse i å rette opp økonomien, men hvis ikke økonomien stables på bena har man ingen virkemidler til å rette opp ulikhetene. Effekten blir en mørk spiral inn i resesjoner som forsterkes av lønnskutt som forsterkes av valutatap som forsterkes av boligkrise…

økonomi hellas