indregard.no
Politikk og samfunn

Helsevesenet i Sovjetunionen

Siv Jensen hevder at helsevesenet i Norge er like ille som i Sovjetunionen. Det er mange årsaker til å mislike Sovjetunionen, men helsevesenet er et veldig rart sted å begynne.

Forventet levealder i Russland versus Norge, 1800-dd.
Forventet levealder i Russland versus Norge, 1800-dd.

Fra Gapminder har vi tallene overfor, som viser (estimerte) levealder-ved-fødsel for Norge og Russland i perioden 1800-2007. De vertikale, svarte strekene viser Sovjetunionens begynnelse og slutt. I 1917 var forventet levelader i Russland 29 år (!!), mot Norges 57, altså nesten dobbelt så lang levetid. I 1989 var forskjellen mellom Norge (76 år) og Russland (70 år) nede i 9 %. Med andre ord: Det sovjetiske helseregimet leverte en ganske god utvikling, men stadig ikke bedre enn Norge.

Siv Jensens premiss er at det er mye å protestere mot i Norge – som i Sovjetunionen. Det blir parodisk når hun da ikke klarer å finne noe bedre enn dette.

FrP helse