indregard.no
Politikk og samfunn

Er det penger du trenger?

Her er problemet: Du sitter med stor egenkapital, la oss f.eks. si 600 milliarder. Men pengene er ikke tilgjengelige – de er rett og slett gravd ned i jorda. Er det noen måte du kan få betalt regningene dine i dag uten å måtte grave opp skatten?

Selvsagt er det det. Du selger (deler av) rettigheten til skatten den dagen den graves opp.

Det samme kan Norge gjøre. Hvis vi desperat trenger pengene fra LoVe for å drive landet kan vi selge oljen før den er tatt opp. Dermed får vi penger i dag til null miljø- og prisrisiko.

Men dette er jo en absurd ting å gjøre for Norge. Vi har allerede i dag mer enn nok penger i kassa, og det gir liten mening å selge vekk noe i dag som vi har diverse politiske fordeler av å kontrollere i fremtida.

Å ta opp lån med sikkerhet i oljeinntektene (som dette egentlig er) er mutatis mutandis det samme som å ta olja opp av bakken. Dette illustrerer at det er absurd å drille mer i Norge i dag. Mest sannsynlig vil vi få mer penger ut av ressursene dersom vi venter femti år. Men oljeselskaper og politikere har ingen insentiver til å tenke så langsiktig – vi kan også gå så langt som å si at mennesker mangler insentiver til å tenke intergenerasjonelt.

Oljeentusiastene i nord er entusiastiske på vegne av infrastruktureffektene på land, ikke fordi de prinsipielt ønsker et større beløp på oljefondskontoen og et mindre beløp på oljereservekontoen. Disse infrastruktureffektene kan vi yte billigere ved å gjøre de samme investeringene minus investeringene som (bokstavelig talt) kastes i sjøen. Bedre veier? Bygg dem! Mer aktivitet i nord-norsk næringsliv? Gi bort mer penger til kommuner og bedriftsstøtte.

Det er ikke vanskelig å forstå at folk i Nord-Norge ønsker seg masse penger, men det betyr ikke at den mest lønnsomme måten å gi dem penger er ved å la det dryppe små dråper fra oljeindustrien. Hvis vi som nasjon ønsker å kaste penger etter folk i Nord-Norge, er det langt mer rasjonelt å overføre dem direkte.

olje