indregard.no
Politikk og samfunn

En liten saksopplysning

Olje og gass er en naturressurs som, for alle praktiske formål, ikke er fornybar, og som ikke flytter seg. Dersom vi tar den opp av jorden og setter den inn i oljefondet, har vi ikke skapt verdier. Vi har gjort det som tilsvarer å flytte penger fra en høyrentekonto til en annen.

Derfor sier ikke SV nei til noen milliarder, slik Dagens Næringsliv ser ut til å tro.

Faksimile fra DN
Faksimile fra DN

Det riktige regnestykket blir å beregne differansen mellom a) forventa nåverdi av avkastninga olja får i oljefondet minus risikokostnaden og b) den forventa avkastningen vi ville fått dersom vi brukte utbyggingspengene (for oljeutbygging koster sinnsvakt mye!) på andre investeringer.

Takk. Det var bare det. Nå kan debatten fortsette.

PS: Beløpet på 600 milliarder er vesentlig lavere enn det som tidligere har vært lovt fra LoVe-lobbyen (pun intended). Jeg syns ikke det kommer helt klart frem i DNs artikkel.

PS2: Det er relevant å spørre seg om oljeprisen vil øke eller synke i fremtiden, også. De fleste spår vel en økning på lang sikt i oljeprisen, etterhvert som verdens reserver brukes opp. I så fall er det et veldig godt argument for å la olja ligge. Men det blir selvsagt spekulasjon.

olje