indregard.no
Politikk og samfunn

Sykefravær: the "why" part

Enkelte lesere har undret seg over hvilken interesse regjeringen skulle ha i å blåse opp sykefraværstallene til noe større enn det er. Tross alt er det venstresida som må ta all kritikk av velferdsordninger.

Løsningen er selvsagt bare denne: Sykefraværet vil gå ned helt av seg selv før neste stortingsvalg, fordi (1) økonomien vil bedre seg og (2) svineinfluensaen blir borte. Dermed kan Ap & gjengen kæsje inn poeng for å ha «løst problemet» som aldri fantes. Det er en gratis politisk win.

Det første problemet er at Jens Stoltenberg tidligere (Stoltenberg I) har signalisert at hans primærønske er  reduksjon av arbeidstakerrettigheter, i tråd med det rådende nyklassiske økonomidogmet. Jeg tror ikke at han har forandret seg, og det kan derfor være at han i tillegg bruker denne unnskyldning som skalkeskjul for å innføre kutt i velferdsordningene. Derfor all denne oppmerksomheten.

Det andre problemet er at dette bidrar til å meisle ut ideen om at Norge har et sykefraværproblemet i hodene til folk, og dersom vi da ender opp med regjeringsskifte ligger veien klar for å strupe ordningene totalt.

politisk analyse sykefravær